0 (850) 808 20 20

  Kişisel Verilerin Korunması >> Veri Sahibi Başvuru Formu

   

  DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

   

                    Başvuru Yöntemi

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.

  Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

   

   

  BAŞVURU YÖNTEMİ

  BAŞVURU YAPILACAK ADRES

  BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

   

  1.    Yazılı Olarak Başvuru

  Islak imzalı şahsen başvuru veya

  Noter vasıtasıyla

  Sümer Mahallesi Çal Caddesi No:59 Merkezefedi

  Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  2.    Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile  denizliulasimas@hs01.kep.tr

  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  3.    Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

  Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

  destek@denizliulasim.com.tr

  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  4.    Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

  Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle


  destek@denizliulasim.com.tr

  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   

                    Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

   

  Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

   

  Ad-Soyadı

   

  :

   

  T.C. Kimlik Numarası /

  Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

   

  :

   

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

   

  :

   

  Cep Telefonu

   

  :

   

  Telefon Numarası

  :

   

  Faks Numarası

  :

   

   

  E-posta Adresi 

   

  :

   

   

      
  Şirketimiz ile İlişkiniz

   

   

  Şirketimizle İlişkiniz

  :

  Müşteri

   

   

   

  Diğer

   

   

   

   

  Çalışan:

   

  Eski Çalışan:

   

   

   

   

             Talep Konusu

  Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

  Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz 

  Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

   

  Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

   

  Yanıtın 2. bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

   

   

   

  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

   

  İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

   

  Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

   

  Adı Soyadı                 :

  Başvuru Tarihi         :

  İmza                           :

   
Ulaşım Bilgi Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız iOS Uygulaması İçin Tıklayınız. Android Uygulaması İçin Tıklayınız.